Informationer

Ændring i skydetider

 Tinglev Jagt og flugtskydningsforening tilstræber hele tiden at kunne optimere oplevelserne for vores brugere.

Vi vil derfor som en forsøgsordning ændre lidt i hvordan og hvorledes jagtegnselever og haglskydeaspiranter og vores øvrige brugere kan få en bedre oplevelse på vores skydebane.

Dette indebærer at vi fremadrettet kun tilbyder hjælp/ instruktion til jagttegnselever og haglskydeaspiranter lørdage i tidsrummet 12.00-13.00.
Dette kræver en tilmelding på booking@tjff.dk senest ugen før man ønsker at få instruktion.

Tilmeldingen er nødvendig idet vi skal have mulighed for at kunne indkalde det rigtige antal instruktører, det bliver med op til 3 lever pr. instruktør og et maksimum antal deltagere på 12 elever.

Men desværre er det ikke helt gratis, hvorfor vi tillader os at opkræve et gebyr på kr. 50,- pr elev samt dagsprisen på patroner og lerduer.

Deltagergebyret afregnes inden man forlader skydebanen.

Denne ændring skulle gerne medfører at alle for en bedre oplevelse af at komme på banen, vi kan ikke love der ikke bliver kø, på standpladserne men vi håber det letter trykket og man derved alle sammen for en bedre oplevelse

Ordningen træder i kraft fra 1 maj 2024

Husk derfor at bestille træning på booking@tjff.dk senest ugen før


Banens øvrige træningsaktivitet er fortsat som beskrevet nedenfor

Onsdag er åbningstiden 18.00 - 21.00

Lørdage er åbningstiden 13.00 -16.00

Vi skal pointere at:    

Det er ikke tilladt at gennemføre nogen form for skydning uden et gyldigt jagttegn og eller våbenpåtegning.
Såfremt man ikke er indehaver af dette, kan en skydning kun gennemføres med en af banens tilknyttede instruktører.

Knæk og bræk 

På bestyrelsens vegne

John Graversgaard

Formand