Informationer

Kære foreningsmedlem og Gæst

Opdateret 18 september 2020

I henhold til Sundheds ministeriets og regeringens udmeldinger er der stadig restriktioner som skal efterleves. 
Dette betyder bl.a. at vi ikke har fuld kapacitet i vores klubhus grundet kravet omhandlende m² pr. person 
Der må således ved arrangementer max opholde sig 22 personer indendørs i klubhuset.
Forsamlingsforbuddet ændres fra nuværende 100 personer til maksimum 50 personer pr 19 september 2020

Driften foregår under følgende vilkår.
Forholdene / Midlertidige regler for træning på banen er som følger: 

  1. Vi har vurderet at der ikke er sikkert at der samles mere end maksimum 10 personer ved hver standplads ad gangen, fordelt således 
    1 skytte + 1 hjælper på standpladsen og 2 personer i venteområdet, resterende 6 personer opholder sig uden for skydehuset i forsvarlig afstand

  2. Instruktørhjælp ydes kun på behørig afstand og kun ved absolut nødvendighed - Det er således op til hver enkelt instruktør af kunne afvise en forespørgsel hvis der er tvivl om hvorvidt den der anmoder om hjælpen udviser sygdomstegn (feber - hoste etc.)

  3. Klubhuset er således kun åben for fuld benyttelse ved forud bestilte arrangementer. ved almindelige træninger (onsdage og lørdag) er der således åben til kasse området samt toiletterne

  4. Gældende afstandskrav og hygiejne fra myndighederne skal følges / overholdes.

  5. De regler der er opsat i hvert skydehus / Standplads skal følges.
  Herunder afspritning af udtrykkere - ophold på standplads og individuel afstand.

  6. Såfremt nogen skytter føler sig udtrykke ved minimumsafstanden på 1 meter og anmoder om at der holdes mere afstand skal dette respekteres.

  7. Er man syg eller har tegn på sygdom, udviser man naturligvis samfundssind og bliver hjemme.

  8. Følges de retningslinjer der er opsat på skydestandene ikke samt eventuelle anvisninger fra de frivillige hjælpere kan dette medføre bortvisning.

  9. Maksimum 50 besøgende af gangen - De frivillige hjælpere lukker for porten og dermed besøg af flere gæster når / hvis dette antal nås 
  Der lukkes således ikke nye gæster ind førend nogen har forladt området og der derved frigives plads i forhold til forsamlingsforbuddet.

Såfremt det vurderes at gældende retningslinjer ikke overholdes kan dette medføre at vi atter lukker banen ned 

På bestyrelsens vegne

John Graversgaard

Formand