Informationer

Opdateret 28 febrruar 2021

Kære foreningsmedlem og Gæst

 

Grundet Covid19 og de retningslinjer der stadig er gældende omkring forsamlingsforbuddet og indendørs aktiviteter, har vi i bestyrelse truffet afgørelse om at udskyde årets generalforsamling.

Der vil så snart retningslinjerne og de generelle anbefalinger tillader det, blive indkaldt til generalforsamling i henhold gældende varsel jf, vores vedtægter.


Vi i bestyrelsen arbejder lige nu på at kunne få gang i skydebanen igen i henhold til det nu gældende forsamlingsforbud.

Det vil formegentligt blive med et booking / tilmeldings system hvor man skal bestille tid for at kunne komme på banen inden for en bestemt tidsramme.
Der vil bliver orienteret om dette på vores hjemmeside og også på vores facebook side.


På bestyrelsens vegne

John Graversgaard

Formand