Informationer

Opdateret fredag den 17 april 2021 

Til alle medlemmer og gæster


Så er gang i banen såvel onsdage som lørdage 

Onsdag er åbningstiden 18.00 - 21.00 
Lørdage er åbningstiden 13.00- 16.00

Åbningen sker dog under hensyntagen til gældende forsamlingsforbud med et maksimum på 50 deltagere på banen:
Klubhuset er "kun" åben for køb af patroner og lerduer samt brug af toilet faciliteter.

Vi skal pointere at:    

Det er ikke tilladt at gennemføre nogen form for skydning uden et gyldigt jagttegn og eller våbenpåtegning.
Såfremt man ikke er indehaver af dette, kan en skydning kun gennemføres med en af banens tilknyttede instruktører.

De nuværende afstandskrav gør det ikke muligt at gennemføre en instruktion og vi kan derfor ikke gennemføre såkaldte introduktionsskydninger.  

Når man ankommer til banen skal man melde sig ved klubhuset, for at lade sig registrere, dette skal gøres i forhold til dokumentationskrav ved en eventuel smitteopsporing. 
Husk at vise hensyn og holde afstand og benyt de opstillede muligheder for afspritning af udstyret på banen 
Er man syg eller utilpas forbliver man selvfølgelig hjemme og følger sundhedsmyndighedernes anvisninger på området. 

Knæk og bræk 

På bestyrelsens vegne

John Graversgaard

Formand