Informationer

Kære foreningsmedlem og Gæst

Opdateret 17 maj 2020

Ud fra de af regeringens nyeste udsendte retningslinjer, samt anbefalinger fra sundhedsmyndighederne omhandlende afstand og omgang med mange mennesker kan vi så småt igen åbne for almindelig træningsaktivitet skydebanen i Eggebæk.

Åbningen sker dog i henhold vejledning fra DJ udsendt den 14 maj 
Forholdene / Midlertidge regler for træning på banen er som følger: 

  1. Der må ikke samles mere end max 10 personer på hver standplads. (Spids- Venstre- Højre- Bagduer og på Trapbanen)

  2. Det er ikke muligt at få instruktørhjælp.

  3. Klubhuset er lukket for gæster hvorfor der kun kan købes patroner og duer via vinduet ved indgangen.

  4. Gældende afstandskrav og hygiejne fra myndighederne skal følges / overholdes.

  5. De regler der er opsat i hvert skydehus / Standplads skal følges.
  Herunder afspritning af udtrykkere - ophold på standplads og individuel afstand.

  6. Man opfordres til at tage hjem efter endt skydning
  Dette af flere årsager bl.a. dels at der er et maksimum af antal personer der må opholde sig på hele banens areal, hvorved I derfor kan være med til at skabe et naturligt flow af skytter på banen.
  Skulle vi komme i den situation af maksimum af antal gæster opnås lukkes der for porten ved indkørslen for nye skytter indtil andre har forladt området.

  7. Såfremt nogen skytter føler sig udtrykke ved minimumsafstanden på 1 meter og anmoder om at der holdes mere afstand skal dette respekteres.

  8. Er man syg eller har tegn på sygdom, udviser man naturligvis samfundssind og bliver hjemme.

  9. Følges de retningslinjer der er opsat på skydestandene ikke samt eventuelle anvisninger fra de frivillige hjælpere kan dette medføre bortvisning.

Bemærk venligst at banen "kun" er åben for almindelig træningsaktivitet hvilket betyder der ikke kan bestilles arrangemneter eller gennemføres undervisning på banen endnu.
Der afventer vi udmedlingerne i hehold til Fase 3 af genåbningen af Danmark

Såfremt det vurderes at gældende retnigslinjer ikke overholdes kan dette medføre at vi atte lukker banen ned 

På bestyrelsens vegne

John Graversgaard

Formand